Logo
  Cat | Esp | Eng

  Presentación de solicitudes

  4t d`infantil, 3 anys
  Termini: de dilluns de 25 de març a divendres 5 d`abril

  5è i 6è d`infantil
  Termini: de dilluns de 13 de maig a divendres 17 de maig

  Secundària
  Termini: de dilluns de 13 de maig a divendres 17 de maig

  Batxillerat (requisits al juny)
  Termini: de dilluns de 17 de juny a divendres 21 de juny

  Batxillerat (requisits al setembre)
  Termini: de dilluns de 17 de juny a divendres 21 de juny

  BureauVeritas Col·legi Beat Ramon Llull c/ Vent, 10 07300 Inca - Mallorca NIF R0700169F
  Tel: 971 500 100 email: centre@beatramonllull.org