Logo
  Cat | Esp | Eng

  Procés d`Escolarització 22-23

  Calendari d`escolaritzación
  Dates a tenir en compte

  Llistes Definitives
  Consultau la llista aqui

  Formulari de sol·licitud de compte d`usuari


  Compte d`usuari per pares, mares i tutors

  Formulari de matrícula
  Per a majors de 14 anys

  Formulari de matrícula
  Per a menors de 14 anys

  Educació Infantil
  Documentació i dates

  Educació Primària
  Documentació i dates

  Secundaria Obligatòria
  Documentació i dates

  Batxillerat
  Documentació i dates

  Informació General
  fes click per més informació

  Normativa Admissió i nombre vacants/places orfertades
  Consultau aquí

  Alta en GESTIB
  Informació del procés d’alta en el GESTIB per les Sol.licituds de plaça

  Documents i autoritzacions
  Autorització tràmit de sol.licitud per pare o mare absent resident. Descarregat aquí document.

  Documents i autoritzacions
  Declaració responsable per fer el tràmit de sol.licitud amb un sol progenitor per tutor no resident o altres situacions. Fes clic aquí per el document

  Sol·licitud No telemàtica
  Document per fer la sol·licitut no telemàtica

  BureauVeritas Col·legi Beat Ramon Llull c/ Vent, 10 07300 Inca - Mallorca NIF R0700169F
  Tel: 971 500 100 email: centre@beatramonllull.org